Beta-catenin regulates Cripto- and Wnt3-dependent gene expression programs in mouse axis and mesoderm formation

M. Morkel, J. Huelsken, M. Wakamiya, J. Ding, M. van de Wetering, J.C. Clevers, M.M. Taketo, R.R. Behringer, M.M. Shen, W. Birchmeier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6283-6294
TijdschriftDevelopment
Volume130
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit