Beta oscillations correlate with the probability of perceiving rivalrous visual stimuli.

G. Piantoni, K.A. Kline, D.M. Eagleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftJournal of Vision
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit