betaCaMKII controls the direction of plasticity at parallel fiber-Purkinje cell synapses.

G.M. Van Woerden, F.E. Hoebeek, Z. Gao, R.Y. Nagaraja, C.C. Hoogenraad, S.A. Kushner, C. Hansel, C.I. De Zeeuw, Y. Elgersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)823-835
TijdschriftNature Neuroscience
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit