Better catch them young, but how? A multilingual approach to dialects in education in North Brabant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Better catch them young, but how? A multilingual approach to dialects in education in North Brabant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences