Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the ‘World of Art’ in the Eighteenth Century

H.T. Nijboer, Y.B. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-92
Aantal pagina's17
TijdschriftJournal of Mennonite Studies
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit