Between self, family and society: Syrian male perspectives on intimate partner relationship negotiation in The Netherlands

Rik Huizinga, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Between self, family and society: Syrian male perspectives on intimate partner relationship negotiation in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences