Between Sin and Salvation. The seventeenth-century Dutch artisan Pieter Plockhoy and his Ethics of work

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit