Between the Devil and the Host. Imagining Witchcraft in Early Modern Poland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFolklore
Volume125
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit