Between the Plantation and the Port: Racialization and Social Control in Eighteenth-Century Paramaribo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's30
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume64
Nummer van het tijdschriftS
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2019

Citeer dit