Bevolking 2050 in beeld, Drukker, diverser en dubbelgrijs

J.A.A. de Beer, C. van Duin, N.L. van der Gaag, P. Ekamper

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

93 Downloads (Pure)

Samenvatting

'Bevolking 2050 in beeld, Drukker, diverser en dubbelgrijs'. Deelrapport Verkenning Bevolking 2050.
Dit rapport van de Verkenning Bevolking 2050 is samengesteld door een projectgroep bestaande uit onderzoekers van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), bestaande uit Joop de Beer (NIDI, coördinatie), Coen van Duin (CBS), Nicole van
der Gaag (NIDI) en Peter Ekamper (NIDI).
Met dank aan Andries de Jong (PBL), Ruben van Gaalen (CBS), Marcel Lubbers (NIDI) en Leo van Wissen (NIDI).
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van negen ministeries: SZW (coördinatie), AZ, BZK, EZK, IenW, JenV, LNV, OCW en VWS.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's89
StatusGepubliceerd - jul. 2020

Keywords

  • bevolkingsgroei
  • arbeidsmigratie
  • migratieachtergrond
  • vergrijzing

Citeer dit