Bevolkingsgroei, 2007-2012. - Gemiddeld kindertal per vrouw, 2000-2011. - Jongeren, potentieel werkenden en ouderen. - Verhuizingen. - Huishoudens, 2000-2012

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Tijdschriftwww.compendiumvoordeleefomgeving.nl
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit