Bevolkingsgroei en -krimp in de Europese Unie

R.F. van der Erf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds de eeuwwisseling is het aantal inwoners van de Europese Unie met 22 miljoen toegenomen. Dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,4 procent. Per land en per regio zijn er echter grote verschillen. Welke zijn de motoren van deze groei? Wat is de samenhang tussen groei, krimp en vergrijzing?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit