Bevolkingsgroei Nederland - Verhuismobiliteit - Jongeren, potentieel werkenden en ouderen - Gemiddeld kindertal per vrouw - Allochtonen [Updated version]

G.C.N. Beets, J. Garssen, C.N. Harmsen

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Samenvatting

Teksten voor de website: Compendium voor de Leefomgeving.
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit