Bevolkingskrimp: een probleem voor de ouderen van de toekomst?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Terwijl nu slechts in enkele grensregio's zoals Noordoost Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws Vlaanderen de bevolking krimpt, zal in de toekomst de bevolking van Nederland als geheel krimpen. Het aantal ouderen blijft daarentegen toenemen. Betekent dit een sombere toekomst voor de ouderen van morgen? In België blijft de bevolking volgens de prognoses groeien. Moeten Nederlandse ouderen dus maar naar België verhuizen?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftGeron
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit