Bevolkingskrimp en onderwijs: afscheid van 450 scholen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

60 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel de bevolking van Nederland voorlopig nog steeds groeit, slaat dit over een jaar of dertig mogelijk om in krimp. In sommige regio’s gaat dit al eerder gebeuren en in een aantal regio’s is er zelfs nu al sprake van bevolkingsdaling. Bevolkingskrimp heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor het voorzieningenniveau in een gebied. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit