Bevolkingspolitiek is voor politici met krimpangst

H.P. van Dalen, E. Engelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

174 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bevolkingspolitiek is een instrument dat steeds meer in de Westerse wereld wordt ingezet om vergrijzing en bevolkingskrimp te bestrijden. Ook in Nederland zijn de tekenen aanwezig en laten bestuurders en politici zich meer leiden door krimpangst dan door nuchterheid. Bevolkingspolitiek wordt voor uiteenlopende maatschappelijke problemen als een panacee ten tonele gevoerd, terwijl de kern van het probleem onaangetast blijft.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
Volume2
Nummer van het tijdschrift24-1-2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit