Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld

N. van Nimwegen (Redacteur), E.L. Heering (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Samenvatting

Dit rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) gaat over bevolkingskrimp. Voor alle duidelijkheid: de Nederlandse bevolking groeit nog steeds door, maar het groeitempo wordt lager en het einde van de bevolkingsgroei komt in zicht.Geleidelijk aan zal de bevolkingsgroei gaan omslaan in krimp. Hoe zal deze demografische omslag zich voltrekken? Wat betekent deze nieuwe trend voor onze samenleving, voor onze woon- en leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt, de zorg? In deze bundel worden zowel huidige ervaringen als mogelijke gevolgen verkend op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. Ook wordt nagegaan hoe de Nederlander aankijkt tegen bevolkingskrimp: is dit een wenkend of juist een somber stemmend perspectief?
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Aantal pagina's225
Volume80
ISBN van geprinte versie978 90 6984 594 4
StatusGepubliceerd - 2009

Publicatie series

NaamNIDI rapport

Citeer dit