‘Bevrijding in New Orleans’ [Review of: K. Hilberdink. Hans Lodeizen. Biografie]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift7 dec
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit