Bevrijdingsverhalen

J. F. Kemperman (Redacteur), Hinke Piersma (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDigitale of Visuele ProductenPopulair

Samenvatting

In de twaalfdelige serie Bevrijdingsverhalen staan individuele ervaringen centraal. Militaire strijd, vernielingen en evacuaties maakten evenzeer deel uit van deze ervaringen als blijdschap en opluchting. In Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Nederland. De wisselende perspectieven, van vervolgden en vervolgers, van ondergrondse werkers en NSB’ers, van burgers en militairen en van kolonisator en gekoloniseerde, laten zien dat wat voor de een bevrijding was, voor de ander onvrijheid betekende en dat intense vreugde over het afgeworpen juk naast vertwijfeld verdriet kon staan. Van augustus 2019 t/m augustus 2020 verscheen iedere maand een longread.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productiewww.niod.nl
UitgeverNIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
OutputmediaOnline
Grootte12 longreads
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit