Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact edited by Blaise Cronin and Cassidy R. Sugimoto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-431
TijdschriftScience and Public Policy
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2015

Citeer dit