Beyond consensus: reflections from a democratic perspective on the interaction between climate politics and science

J.P. van der Sluijs, R. van Est, M. Riphagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-415
Aantal pagina's6
TijdschriftCurrent Opinion in Environmental Sustainability
Volume7
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit