Beyond growth signaling: Paneth cells metabolically support ISCs

Talya L Dayton, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond growth signaling: Paneth cells metabolically support ISCs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences