Beyond nitrogen: the importance of phosphorus for CH4 oxidation in soils and sediments

A.J. Veraart, A.K. Steenbergh, A. Ho, S.Y. Kim, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten