Beyond the "Bereitschaftspotential": Action preparation behind cognitive functions

F Di Russo, M Berchicci, C Bozzacchi, R L Perri, S Pitzalis, D Spinelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond the "Bereitschaftspotential": Action preparation behind cognitive functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences