Beyond the Book: Linking Books to Wikipedia

Carlos Martinez-Ortiz, Marijn Koolen, Floor Busschenhenke, K.H. van Dalen-Oskam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's12-21
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 30 okt. 2015

Citeer dit