Beyond the Holy Grail: From citation theory to indicator theories

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)561-580
  TijdschriftScientometrics
  Volume44
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit