'Beyond the Lines of Apelles. Johannes Swammerdam, Dutch Scientific Culture and the Representation of Insect Anatomy'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148-183
Aantal pagina's35
TijdschriftNetherlands Yearbook for History of Art - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek
Volume61
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit