Beyond the Plankton Ecology Group (PEG) Model: Mechanisms Driving Plankton Succession

U. Sommer, R. Adrian, L.N. De Senerpont Domis, J.J. Elser, U. Gaedke, B.W. Ibelings, E. Jeppesen, M. Lürling, J.C. Molinero, W.M. Mooij, E. Van Donk, M. Winder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

578 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond the Plankton Ecology Group (PEG) Model: Mechanisms Driving Plankton Succession'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology