Beziehungsweise Ungleichheit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)14-19
Aantal pagina's6
TijdschriftTagebuch. Zeitschrift für Auseinandersetzung
Nummer van het tijdschriftJune
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit