Biallelic PAX5 mutations cause hypogammaglobulinemia, sensorimotor deficits, and autism spectrum disorder

Fabian M P Kaiser, Sarah Gruenbacher, Maria Roa Oyaga, Enzo Nio, Markus Jaritz, Qiong Sun, Wietske van der Zwaag, Emanuel Kreidl, Lydia M Zopf, Virgil A S H Dalm, Johan Pel, Carolin Gaiser, Rick van der Vliet, Lucas Wahl, André Rietman, Louisa Hill, Ines Leca, Gertjan Driessen, Charlie Laffeber, Alice BrooksPeter D Katsikis, Joyce H G Lebbink, Kikuë Tachibana, Mirjam van der Burg, Chris I De Zeeuw, Aleksandra Badura, Meinrad Busslinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biallelic PAX5 mutations cause hypogammaglobulinemia, sensorimotor deficits, and autism spectrum disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences