Biased competition between Lgr5 intestinal stem cells driven by oncogenic mutation induces clonal expansion

Hugo J Snippert, Arnout G Schepers, Johan H van Es, Benjamin D Simons, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biased competition between Lgr5 intestinal stem cells driven by oncogenic mutation induces clonal expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds