Bibliography

J.J. Quast, A. Blok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-380
Aantal pagina's31
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit