Bibliography

J.J. Quast, A. Blok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)499-528
Aantal pagina's30
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit