Bibliography

Jenneke Quast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-179
Aantal pagina's29
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2014

Citeer dit