Bibliography

A. Blok, J.J.L.M. Kloosterman, C.L. Rodenburg, H.A. Sanders, E. Wagenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-184
Aantal pagina's30
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume55
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit