Bibliography

A. Blok, J.J.L.M. Kloosterman, C.L. Rodenburg, H.A. Sanders, E. Wagenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-332
Aantal pagina's26
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit