Bibliography

J.J. Quast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-547
Aantal pagina's27
TijdschriftInternational Review of Social History
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Citeer dit