Bibliography

J.J. Quast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-195
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - apr. 2016

Citeer dit