Bibliography

A. Blok, J.J.L.M. Kloosterman, C.L. Rodenburg, H.A. Sanders, E. Wagenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-187
Aantal pagina's37
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume53
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit