Bibliography

A. Blok, J.J. Quast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-191
Aantal pagina's27
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit