Bibliography

A. Blok, J.J. Quast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-153
Aantal pagina's26
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit