Bibliography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-363
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit