Bibliometric-enhanced information retrieval

Philipp Mayr, Andrea Scharnhorst, Birger Larsen, Philipp Schaer, Peter Mutschke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)
341 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bibliometric-enhanced information retrieval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science