Bibliometric-enhanced information retrieval

Philipp Mayr, Andrea Scharnhorst, Birger Larsen, Philipp Schaer, Peter Mutschke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
332 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten