Bicarbonate uptake by marine Crenarchaeota

C. Wuchter, S. Schouten, H.T.S. Boschker, J.S. Sinninghe Damsté

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Bicarbonate uptake by marine Crenarchaeota'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences