Bierresepten fan fiif Windesheimer kleasters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit