Big data, magna data: Nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar teksten en handschriften

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)219-229
Aantal pagina's11
TijdschriftMadoc: tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 10 apr 2018

Citeer dit