'Big data' verkopen in de zorg - dat gaat zomaar niet

A. Krom, D. Stemerding, Pascal Messer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Next
StatusGepubliceerd - 06 feb. 2014

Citeer dit