Big Questions and Big Data: A Reply from the Collaboratory

K.M. Hofmeester, C. Moll-Murata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-130
Aantal pagina's7
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit