Bij gezonde seksuele levensstijl minder AIDS: in Afrika risicovol seksueel gedrag mede oorzaak HIV/AIDS-epidemie

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

61 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 1 december was het weer WereldAIDSdag. Buiten Afrika ten zuiden van de Sahara en ontvangers van bloed en bloedproducten beperkte HIV/AIDS zich tot groepen met bepaald risicogedrag, voornamelijk mannen die seks hadden met (veel) andere mannen en intraveneuze drugsgebruikers die spuiten ruilden.Waarom AIDS in Afrika een ramp van bijbelse afmetingen werd, wordt meer en meer duidelijk. SOA epidemieën worden aangedreven door het hebben van wisselende contacten, gelijktijdige partnerschappen en kleine groepen zeer promiscue mensen. Vermoedelijk vormden in Afrika gelijktijdige partnerschappen en relaties van oudere mannen met jonge meisjes de kernoorzaak van de epidemie. De internationale hulpverlening, de grote multinationale organisaties, UNAIDS vooraan, hebben ernstig gefaald door te weinig en veel te laat aandacht te besteden aan de noodzaak van een gezonde seksuele levensstijl.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit